Netuším, jak často přispěji do této rubriky, ale občas asi budu mít tu potřebu. Doufám, že si tyto články najdou svého čtenáře.

duchovní soudek

Za jakých okolností by mělo smysl, aby na zemi vyhrálo zlo?

Většině lidem tato otázka bude znít podivně, ale ona by taková výhra zla důležitý význam měla. Dejme tomu, že na počátku všeho byl Stvořitel, Bůh, Jediný a Absolutní. Byl by sám, jeho podstata by byla v životě a životnosti jako takové. Protože by byl moudrý a láskyplný, dal by vznik jiným, ale již relativním bytostem, které by závisely na něm, nikoliv on na nich. Ve všem by je prostě přesahoval, byl by to takový software i hardware zároveň a my ty postavičky, které vymyslel. Od počátku by mu však bylo jasné, že budou–li bytosti jím stvořené svobodné a budou-li mít možnost různých voleb, dojde jednou k tomu, že budou uvažovat i o naprosto jiném životě, protože budou znát jen ten jeden a to není žádná volba. To je vynucenost.  Znali by jen jeho pozitivní, dobře vymyšlený způsob života  a nic jiného by nebylo, tedy jako alternativa oproti jeho Božskému nastavení životních principů a systémů života. Jak by mohly bytosti jím stvořené vědět, že žijí to nejlepší...