I když tato výzva není již zcela aktuální a zpráva je již stará, na světě se nic moc nelepší, spíše to dle mého soudu houstne. Děsí mě na tom všem způsob, jakým je Bůh prezentován. Člověk, když má doma chov zvířat, klidně řekne, že jestli tohle sele nebude přibývat, tak ho porazí a nebude dál čekat na nějaké zázraky.  Že by se Bůh na nás díval takto? On je přece láska a záleží mu na každé lidské  bytosti. Tím neříkám, že zde budou dominovat lži a zla do nekonečna, ale určitě se na nás nedívá jako na individua, která vygumuje nebo pošle na věky do pekel, protože jsme mamlasové, v horším případě nenapravitelní škůdci.

       Dále mi přijde divné, že miliony lidí věří tomu, že Bůh je v postavení neschopného. Že nezvládá situaci, nebo se mu dokonce vymkla z ruky a Marie musí prosit o pomoc nás, protože příkrov zla způsobuje, že se k nám nemůže protlačit Boží milosrdenství.  Zajímavé vlastnosti mu tím dáváme. Napřílad to, že jako zdroj života sice oživuje celý vesmír, ale má problémy se zvládáním fyzikálních i duchovních zákonů vlastního stvoření a je závislý třeba na úspěšnosti Mariiných zjevení. Potřebuje skutečně takové prostředníky? Nebo to takto zařídil, aby Marie měla nějakou práci a nenudila se na věčnosti?  Že by byl neschopný, nebo fungoval jako naše vlády, které vše zamotávají tak, aby to bylo ještě zmatenější? Nebo je za tím vším ještě něco jiného?  Řekla bych že ano, ale pochybuji, že Bůh je nervák s rukou na tlačítku, který jen díky našim úpěnlivým modlitbám ponechá tento svět zatím běžet dál. 

 

 

 

 

 

 

 

Zde je znění:

Drazí a milovaní, děti moje! V této době poslední, když svět a lidé tonou v stále hustější tmě, když temnota obestírá Zemi a rdousí mé děti nevědomostí, lhostejností a strachem, volám k vám, slyšte můj hlas plný úzkostí a starostí o vás. Páchnoucí dech toho Zlého pronikl i do srdcí věrných duší, starost o chléb váš vezdejší vám zabraňuje pozvednout své oči k Nebi a svá srdce k Bohu; usínáte vysíleni, zemdleni a netušíte jak moc je právě teď potřeba být bdělým a čilým. Děti moje drahé, slyšte můj hlas! Pomozte mi, připojte se k mým prosbám a modlitbám za vás a planetu Zemi. Váš hlas, náš společný hlas, hlas tisíců a tisíců mých dětí spojený s hlasem vaší nebeské Matky po celé zeměkouli prorazí těžký, temný příkrov, který dusí vás, ničí planetu, staví hradby mezi vás a milosrdnou Lásku Boží.

Děti moje, volám vás, abyste se spojili do jednoho velkého řetězu v modlitbě a pokoře. Umdléváte a usínáte nejen starostmi o hmotný život, jste ukolébáváni falešnými naukami, které vám brání poznat pravdu a bránit se Zlému. Děti moje, vytvořte v jeden den, jednu hodinu a jednu minutu na celém světě světelný řetěz; každý z vás ať je jednou částečkou řetězu, který spoutá Zlého a vyšlete mocný paprsek světla a lásky pro Zemi, pro vás, celý svět, pro tuto dobu.

Rozešlete mé přání do celého světa, přeložte do mnoha jazyků, rozšiřujte s největším úsilím, obětavostí a láskou tuto moji pokornou prosbu k vám. Žijete poslední časy, hmota a její pozlátko vás uvěznilo v jednosměrném myšlení - jen mít, ne být. A zatím vám jde o to BÝT! Být a žít i nadále. Zanechte pachtění za pozlátkem a úpěnlivě vás prosím, děti moje milované, pomozte mi! Vy nevíte a nevidíte jak krutý boj ve vyšších rovinách probíhá, je to boj temnoty o vaše duše, o vaše životy a svobodu, o vaši Zemi. Zemi, která je posvěcena životem a utrpením Kristovým. Nezáleží na tom, jakého vyznání jste, jakou víru praktikujete, stačí vaše osobní touha pomoci. Všichni jste mé děti. Alespoň pro tuto chvíli se spojte navzdory všemu, co vás rozděluje. Děti moje, jsem a budu stále uprostřed vás. Potřebuji vás, pomozte mi.

 

zdroj obrázku : https://assets.nydailynews.com/polopoly_fs/1.48832.1342473503!/img/httpImage/image.jpg_gen/derivatives/gallery_635/virgin-mary-chicago-underpass.jpg