Něco dalšího do sbírky. Tentokráte video KDYŽ ĎÁBEL ÚTOČÍ

Něco dalšího do sbírky. Tentokráte video KDYŽ ĎÁBEL ÚTOČÍ

 

Průvodní text k dokumentu z kanálu na you tube

 

Dokumentární film podle projektu Obraz nových náboženských hnutí a islámu v českých médiích. Vyrobili: Bc. Marcel Palatáš, Bc. Zdenka Teplá, Bc. Aneta Zeyvalová. Katedra religionistiky, Univerzita Pardubice.
Cílem dokumentu je upozornit na problematiku obrazu nových náboženských hnutí a islámu. Film mapuje názory odborníků (zabývajících se islámem a NNH) na problematiku uchopení nových náboženských hnutí a islámu v českých médiích. Dokument je zaměřen na praktiky médií, které se dají označit za zkreslující, a má sledovat to, v jakém smyslu může být ovlivněno vnímání v ČR netradičních náboženských skupin u veřejnosti ze strany médií. Dokument se opírá o anketu a výsledky souběžného dotazníkového šetření a ukazuje tak nejrozšířenější mínění veřejnosti o NNH a islámu a snaží se ukázat, jak jsou tyto názory formovány. Cílem je ve filmu upozornit na to, jak velký vliv v tomto hrají média. Film nepopírá, že ve sledovaných fenoménech mohou existovat problematické jevy, kontroverze a konflikty, avšak chce upozornit, jak s těmito fenomény pracují média.

 

 

zdroj obrázku  https://www.mediaguru.cz/wp-content/uploads/2013/01/SocialMedia.jpg

Pro zajímavost je zde zkopírován bohatý seznam všech možných církví, dokonce i těch co nebyly registrované. Už dlouho si myslím, že je toho jaksi moc. Možná že se tímto způsobem pravda ani nedá najít 

 

 

Církve a křesťanské náboženské společnosti[editovat]

Související informace naleznete v článku Církev.

Seznam je řazen chronologicky podle data registrace, subjekty se stejným datem registrace jsou řazeny abecedně. Zvláštními právy se rozumí 7 práv, která jsou přiznávána ministerstvem po splnění zákonných podmínek na základě žádosti: právo být financována podle zvláštního zákona, právo církevních sňatků, duchovní služby ve věznicích, v ozbrojených silách, vyučovat náboženství ve státních školách, zřizovat církevní školy a právo zpovědního tajemství. K 1. září 1991, kdy vstoupil v platnost zákon č. 308/1991 Sb., byly registrovány tyto církve a náboženské společnosti:

 • Církev řeckokatolická:[2] převzata registrace z Rakousko-Uherska, zvláštní práva včetně zpovědního tajemství a s výjimkou práva vyučování náboženství ve státních školách a zakládání církevních škol přiznána 7. ledna 2002.
 • Církev římskokatolická,[3] převzata registrace z Rakousko-Uherska, zvláštní práva včetně zpovědního tajemství přiznána 7. ledna 2002, přidružený člen ERC, člen VDS.
 • Českobratrská církev evangelická:[4] převzata registrace z Rakousko-Uherska, zvláštní práva včetně zpovědního tajemství přiznána 7. ledna 2002, člen ERC, člen VDS.
 • Evangelická církev augsburského vyznání v České republice (ECAV, dřívější Slovenská evangelická církev augsburského vyznání):[5] převzata registrace z Rakousko-Uherska, zvláštní práva včetně zpovědního tajemství a s výjimkou práva vyučování náboženství ve státních školách a zakládání církevních škol přiznána 7. ledna 2002, člen ERC.
 • Jednota bratrská:[6] převzata registrace z Rakousko-Uherska, zvláštní práva včetně zpovědního tajemství s výjimkou vyučování náboženství ve státních školách přiznána 7. ledna 2002, člen ERC.
 • Pravoslavná církev v českých zemích:[7] převzata registrace z Rakousko-Uherska, zvláštní práva včetně zpovědního tajemství a s výjimkou práv vyučovat náboženství ve státních školách a zakládat církevní školy přiznána 7. ledna 2002, člen ERC.
 • Slezská církev evangelická augsburského vyznání:[8] převzata registrace z Rakousko-Uherska, zvláštní práva včetně zpovědního tajemství přiznána 7. ledna 2002, člen ERC.
 • Starokatolická církev v České republice:[9] převzata registrace z Rakousko-Uherska, zvláštní práva včetně zpovědního tajemství přiznána 7. ledna 2002, člen ERC.
 • Církev československá husitská:[10] převzata registrace z roku 1920, zvláštní práva včetně zpovědního tajemství přiznána 7. ledna 2002, člen ERC, člen VDS,
 • Náboženská společnost českých unitářů:[11] převzata registrace z roku 1930, zvláštní práva být financována, církevních sňatků a zpovědního tajemství přiznána 7. ledna 2002.
 • Bratrská jednota baptistů:[12] převzata registrace z roku 1951, zvláštní práva včetně zpovědního tajemství s výjimkou vyučování náboženství ve státních školách přiznána 7. ledna 2002, člen ERC.
 • Církev adventistů sedmého dne:[13] převzata registrace z roku 1951, zvláštní práva včetně zpovědního tajemství přiznána 7. ledna 2002, pozorovatelský člen ERC, člen Vojenské duchovní služby (VDS).
 • Církev bratrská:[14] převzata registrace z roku 1951, zvláštní práva včetně zpovědního tajemství s výjimkou vyučování náboženství ve státních školách přiznána 7. ledna 2002, člen ERC, člen VDS,
 • Evangelická církev metodistická:[15] převzata registrace z roku 1951, zvláštní práva včetně zpovědního tajemství a s výjimkou práva vyučování náboženství ve státních školách a zakládání církevních škol přiznána 7. ledna 2002, člen ERC.
 • Křesťanské sbory:[16] převzata registrace z roku 1956, zvláštní práva včetně zpovědního tajemství a s výjimkami práva být financována podle zvláštního zákona, práva působení v ozbrojených silách a práva zřizovat církevní školy přiznána 7. ledna 2002
 • Novoapoštolská církev v České republice: převzata registrace z roku 1956, zvláštní práva církevních sňatků a zpovědního tajemství přiznána 7. ledna 2002.
 • Apoštolská církev:[17] převzata registrace z roku 1989, zvláštní práva včetně zpovědního tajemství přiznána 7. ledna 2002, člen Ekumenické rady církví (ERC).
 • Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů v České republice:[18] převzata registrace z roku 1990, zvláštní práva církevních sňatků a zpovědního tajemství přiznána 7. ledna 2002.

Nověji byly zaregistrovány:

Společnosti jiných abrahámovských náboženství[editovat]

Související informace naleznete v článku Abrahámovská náboženství.
 • Federace židovských obcí v České republice:[28] převzata registrace z Rakousko-Uherska, zvláštní práva být financována, církevních sňatků a zřizování církevních škol přiznána 7. ledna 2002, pozorovatelský člen ERC.
 • Ústředí muslimských obcí v České republice, zaregistrována od 7. září 2004.[29] Je jedinou náboženskou společností, která byla v minulosti uznána a registrace jí původním zákonem nebyla rokem 1991 přiznána: dosáhla jí až dodatečně.[30].

Společnosti indických náboženství[editovat]

Související informace naleznete v článku Náboženství v Indii.

V České republice nejsou zaregistrované náboženské společnosti žádného z východoasijských ani tzv. etnických náboženství.

Neregistrované církve a náboženské společnosti[editovat]

V řízení o registraci[editovat]

 • Ukrajinská pravověrná řecko–katolická církev, 25. 5. 2011 podána žádost[33]
 • Církev husitská (nezaměňovat s CČSH), 28. 7. 2010 podána žádost[26][34] Podle Idnes.cz představitelé svůj návrh ani po několikerém upozornění nedoplnili, a proto ministr kultury Jiří Besser řízení na konci října 2011 (rozhodnutí ze 17. 10. nabylo právní moci 26. 10. 2011[35]) zastavil (či rozhodl o zamítnutí registrace[35]) a církev 7. listopadu 2011 podala nový návrh na registraci, v němž má údajně opět nedostatky.[36] Podle iDnes se nejednalo o nový návrh, ale o rozklad proti zamítnutí.[37]
 • Církevní združení Jednota sv. Klimenta, 20. srpna 2012 podána žádost.[35] IDnes je v říjnu 2012 označilo za neznámé.[37]Jednota svatého Klimenta se sídlem Stránského 20a, Brno-Žabovřesky, je zaregistrovaná od 14. května 1990 jako občanské sdružení.[38] Jakási dobrovolnická organizace Jednota sv. Klimenta se sídlem v Břeclavi a s mládežnickou pobočkou v Brně se údajně začátkem 90. let snažila o záchranu hradu Obřany.[39] Matěj Procházka byl v Brně roku 1849 spoluzakladatelem Katolické jednoty sv. Klementa.[40][41]
 • Armáda spásy,[42] hnutí s vlastním vymezením věrouky a vlastními obřady, blízká metodismu. 6. září 2012 podána žádost.[35]Dosud má v České republice formu občanského sdružení, jen asi 15 % ze zhruba 350 zaměstnanců je zároveň členem církve.[37]

Zamítnuté registrace[editovat]

Žádost o registraci byla do roku 2010 zamítnuta pěti církvím nebo jiným náboženským společnostem:[35]

 • Ekumenická církev svatého Jana Jeruzalémského, řádu rytířů Rhodosu a Malty, právní moc zamítnutí od 25. října 2002[35]
 • Ukrajinská řeckokatolická církev, právní moc zamítnutí od 3. října 2004[26][35] (pravděpodobně skupina, které se označuje též jako Ukrajinská pravověrná řeckokatolická církev)
 • Židovské Centrum Chai, právní moc zamítnutí od 20. září 2004[26][35]
 • Arménská apoštolská pravoslavná církev, právní moc zamítnutí od 20. června 2006[35]
 • Církev Nový Život, právní moc zamítnutí od 27. února 2010,[35] v roce 2010 vzala svou žádost o registraci zpět[26]
 • Církev husitská (nezaměňovat s CČSH), 28. 7. 2010 podána žádost[26][34] Podle Idnes.cz představitelé svůj návrh ani po několikerém upozornění nedoplnili, a proto ministr kultury Jiří Besser řízení na konci října 2011 (rozhodnutí ze 17. 10. nabylo právní moci 26. 10. 2011[35]) zastavil (či rozhodl o zamítnutí registrace[35]) a církev 7. listopadu 2011 podala nový návrh na registraci, v němž má údajně opět nedostatky.[36]
 • Pivní církev, 27. 4. 2011 podána žádost[43] Podle Idnes.cz a Parlamentních listů jde o recesi, za kterou stojí skupina mladých lidí z jedné hospody z Brna. Církev vyznává posvátný nápoj z chmelového extraktu a ječného sladu, do kterého Stvořitel vtiskl kousek své bytosti, staví se však proti masové intoxikaci obyvatelstva.[36] Členové se scházejí jednou týdně a popíjejí božský nápoj, který nejvíce uklidňuje tělo i mysl člověka.[44] Podle Idnes.cz i Parlamentních listů Základní charakteristika církve paroduje archaické a přepjaté náboženské vyjadřování a ve skutečnosti jde žadatelům o to ukázat, jak snadné je ministerské úředníky zavalit prací.[44] V čele církve stojí arcikurát, jímž je 25letý právník Michal Kincl, a kurie kléru, duchovní se nazývají sacricolové. Kvůli nesrovnalostem v rodných číslech, bydlištích a názvech ulic bylo řízení do 21. ledna 2012 přerušeno. Církev se distancuje od „Svaté církve pivní“, jejíž starší webové stránky jsou k nalezení na internetu.[36] Pivní církev se zatím na webu prezentuje například facebookovým profilem, kde v listopadu 2010 zveřejnila návrh organizačního modelu i kompletní jmenný seznam 11 členů Kurie kléru ke dni 24. 11. 2010. Též je zde zveřejněna teze, že „Pivní církev bude první státem oficiálně uznaná pivní církev, má potenci státi se církví s největším počtem věřících!“[45] Ve vedení církve se vyskytuje zčásti stejný okruh lidí, který kandidoval za stranu Moravané do zastupitelstva městské části Brno-Bohunice.[45][46] Podle Idnes i Parlamentních listů bylo pravděpodobné, že ministerstvo návrh na registraci církve zamítne.[36][44] K 19. červenci 2012 nabylo právní moci rozhodnutí o zamítnutí registrace.[35] Podle iDnes církev návrh sama stáhla.[37]

Jiné neregistrované církve a náboženské společnosti[editovat]

(Neúplný výčet)

Registrované svazy církví a náboženských společností[editovat]

Podle stavu k únoru 2008 byly registrované tyto dva svazy církví a náboženských společností:

Náboženství je moderní souhrnný pojem pro velmi rozmanité soustavy jednání, symbolů a představ, jimiž různá společenství vyjadřují reálný, životní, osobní vztah ktranscendentní zkušenosti.

 

Každé náboženství má společné rituály nebo bohoslužby, určité představy o světě a místě člověka v něm a většina náboženství vyžaduje i určitou morálku. Většina náboženství se chápe jako vztah k osobnímu Bohu nebo božstvům, na nichž člověk závisí a k nimž se obrací s díkem a s prosbou o ochranu. Výkon bohoslužebných obřadů je často vázán na určitá posvátná místa (obětištěchrámy) a časy (svátky), svěřen zvláště vybraným nebo pověřeným osobám, kněžím, a některá náboženství se společensky organizují jako církve. V židovsko-křesťanském prostředí se náboženství často ztotožňuje s (náboženskou) vírou, tj. s očekáváním a nadějí dobudoucnosti.

Srovnávacím studiem náboženství se zabývá religionistika, přesnější vypracování určitého náboženského učení zevnitř je úkolem teologie. Náboženství je ovšem už odstarověku také předmětem kritiky

 

zdroj wikipedia