Oceán plastů. Dokument zachycující důsledky 60-ti leté spotřeby těchto hmot, která zdaleka nekončí. Dojedeme na plasty?

Oceán plastů. Dokument zachycující důsledky 60-ti leté spotřeby těchto hmot, která zdaleka nekončí. Dojedeme na plasty?

Lidé si asi myslí, že jejich individuální chování nemá až takový vliv. Bohužel znásobme to třeba miliardkrát a máme nekonečně množství bordelu, které je dílem nás všech i když někdo sviní méně a někdo více. Dovolili jsme plastům kolonizovat moře, protože ve svém celku se chováme podobně jako cikáni, kteří vybydlí svůj byt, který jim byl přidělen. Jde to vůbec zastavit? Recykluje se cca 5% plastů a jejich výroba se stále zvětšuje. Podívejte se, co s nimi děje dále

 

 

Když se smíchají topením plasty rozdílných typů, mají tendencí na fázovou separaci jako olej a voda, a zůstanou v těchto vrstvách.Fázové hranice způsobují strukturní slabost ve výsledném materiálu, což znamená, že polymérové směsi jsou užitečné v omezeném množství aplikací.

Další bariéra k recyklaci je široké používání barviv, tmelů a jiných přísad do plastů. Polymer je obvykle příliš viskózní na ekonomické odloučení tmelů a může se poškodit mnoha procesy, které mohou levně odstranit přidaná barviva. Aditiva se méně používají v nápojových obalech a plastických taškách, což umožňuje jejich častější recyklaci. Další překážka na odloučení velkého množství plastů z odpadu a skládek je fakt, že mnoho početných, ale malých plastových položek nemá univerzální trojúhelníkový recyklační symbol a doprovodné číslo. Dobrý příklad jsou miliardy kusů plastového náčiní, které se podává ve fast foodech nebo prodává na použití na pikniku.

Použití biologicky odbouratelných plastů roste. Pokud se některý z těchto smíchá s ostatními plasty na recyklaci, vrácený plast není recyklovatelný pro různé vlastnosti a teploty topení.  (wikipedia)

 

 

zdroj obrázku :  https://www.eko-plasty.cz/media/images/PLA%20proces.jpg

Zatím nejkomplexnější hodnocení životního prostředí na Zemi bylo výsledkem projektuMillennium Ecosystem Assessment („Hodnocení ekosystémů na přelomu tisíciletí“)[5], na kterém se podílelo asi 1400 expertů z celého světa. Jeho výsledkem bylo publikování řady studií zaměřených na biodiverzitu, desertifikace, průmysl apod. a souhrnná zpráva„Ekosystémy a lidský blahobyt“. Ta konstatuje, že lidé změnili za posledních 50 letech ekosystémy na Zemi více než kdykoli dějinách lidstva a že zvýšení životní úrovně lidí proběhlo na cenu poškození 60 % globálních ekosystémů. Zpráva dále uvádí, že poškozování ekosystémů představuje překážku pro snížení chudoby pro dosažení potravinové bezpečnosti  /wikipedia/

Recyklace plastů

Recyklace plastů je proces renovace zbytkových nebo odpadních plastů a zařazení materiálu do užitečních produktů, někdy úplně odlišných ve formě od jejich původního stavu. Například to může znamenat roztopení PET lahví a jejich odlévání jako židlí a stolů. Typicky se plasty nerecyklují do stejného typu plastu a produkty vyrobené z recyklovaných plastů někdy nejsou recyklovatelné.

 

BIOPLASTY

 

Bioplasty jsou plastické hmoty vyrobené z biomasy. Bioplasty vypadají na první pohled (a dotek) stejně jako běžné plastické látky, dosahují stejných vlastností (například tvrdost, pružnost, ohebnost, odolnost). Některé ale mohou být málo odolné vodě nebo dlouhodobým vlivům běžných podmínek (některé bioplasty jsou rozložitelné i ve vodě). Od klasických plastů se ale liší tím, že většinu z nich je možno biologicky degradovat a nepředstavují tedy ekologickou zátěž.

/wikipedia/