Předmluva ke knize

Předmluva ke knize

        Tento krátký článek by měl sloužit jako předmluva k mému druhému románu, tentokráte s názvem " PROJEKT PSYCHOCUC". Pokorně prosím případné čtenáře, aby si tento krátký úvod ke knize raději přečetli a věděli, do čeho budou čtením knihy postupně vtaženi. 

        První kniha, autobiografický román " Panika před úsvitem", zabývala se především psychoterapií a hledáním příčin úzkostných panik. Ono hledání se samozřejmě odehrávalo především v rodině, takže  román rozkryl mnohé rodinné problémy a vzorce chování, které se předávaly z generace na generaci atd. Protože kníha je dost obsáhlá sama o sobě a já se nedostala k dalšímu důležitému tématu svého života, předem jsem si naplánovala, že ono téma bude rozpracováno v knize příští a tou bude román s názvem " Projekt PSYCHOCUC". Stěžejním námětem bude mé hledání odpovědí na základní otázky a zážitky s tím spojené. Aby bylo úplně jasno, šlo mi o zodpovězení otázek typu: Existuje Bůh a jaký je? Kdo jsme? Proč jsme zde? Zajímá se o nás vůbec a jak ho najdu? Jaká je skutečná realita a jak funguje? Co mohu se svým životem udělat už nyní? Co přijde po smrti a proč je to všechno takto zařízené? Proč je zde tolik zla? Je to vina člověka, nebo zlo někdo pěkně přiživuje?... Otázek bych mohla napsat ještě mnoho, ale v podstatě stačí to, co jsem již vypsala, protože jiné otázky jsou odvozeninami těchto vypsaných.

        Nejsem guru, esoterik, křesťan, muslim, budhista ani hinduista. Prostě jen bytost v lidském těle, která celý život o všech těchto tématech přemýšlí a všechna učení soudí jen podle shody se svým nitrem. Nemám jiný prostředek, protože když jsem zkusila uvěřit někomu jinému, chytřejšímu a znalejšímu duchovních témat, stejně jsem časem přestala důvěřovat hlásanému a šla opět svou cestou  Přestala jsem hledat odpovědi u lidí a to přineslo změnu do mého života, ač jej mám plný zevních problémů stále, protože nepraktikuji ani dnes tak preferované pozitivní myšlení ani umění si přát a podobné metody, vedoucí prý k dosažení úspěšného, šťastného a naplněného života.

        Kniha bude pojednávat o tomto všem, ale bude pouhým svědectvím o cestě mé. Rozhodně nebude o mystice, meditacích a jiných praktických cvičeních, vedoucích údajně k osvícení, bude prostě jen o mé analýze toho, co vidím a vnímám ve světě kolem sebe. O mých stavech bezútěšnosti i naděje, o překvapeních a zvratech, o strachu i smíření.

        Samotný začátek bude tak trochu horor, ale je to jen úvod do děje, takže se neobávejte, že celá kniha bude stejně dramatická. To je asi vše, co jsem chtěla sdělit.  Děkuji za Váš čas.           Soník Tomano