Rozhovor s masovým vrahem

Rozhovor s masovým vrahem

 

 

 

 

zdroj obrázku https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS2Y4nd497zVj7BS5ffuIQpCTzqtMyQIAR2HAtuhMslkDjdEbvEgw

 

 

 

Roční počet vražd na 100 000 obyvatel v různých zemích světa (údaje z let 1995–2011

     0-1

     1-2

     2-5

     5-10

     10-20

     >20

 

Soubor:Map of world by intentional homicide rate.png

Terminologie[editovat]

Vícenásobný vrah je vrah, který má více obětí. Termín je často zaměňován s pojmem sériová vražda, která je však pouze jedním druhem vícenásobné vraždy. Stále probíhá především empirický výzkum, který přináší nové poznatky o páchaných zločinech a také jejich nové definice.

V současné době rozeznává forenzní psychologie tři druhy vícenásobných vrahů:

  • Masový vrah – zabije více obětí na jednom místě v jednom nepřetržitém časovém úseku. Příkladem mohou být sebevražední atentátníci.
  • Vrah na vražedné vlně – zločiny páchá v jednom spojitém (většinou krátkém) časovém intervalu a v určité lokalitě. Místa činů se však něčím liší. Příznačné je náhlé ukončení vražd, vrah se sám od sebe zastaví (vražedná vlna sama od sebe „vyšumí“).
  • Sériový vrah – vraždí na různých místech v různých časových intervalech. Každý zločin je samostatným dílem, vrah může být aktivní i po velmi dlouhou dobu (sám od sebe s vražděním nepřestane).

Jiným druhem vraha je nájemný vrah. Soudní psycholog Slavomír Hubálek, který vyšetřil cca 50 z nich, uvedl, že v Česku po roce 1989 vznikl fenomén nájemných vrahů jako (ilegální) nové „povolání“ z důsledku poptávky tržního prostředí. Dále vyvrací, že by jejich chování bylo motivováno nějakou psychologickou indispozicí, která by je ovládala, ale toliko penězi – svou práci mají brát jako podnikání, své oběti nazývají klienty, mají většinou vyšší IQ, nejsou neurotičtí, nemají kriminální anamnézu a nestrádají organickým postižením mozku.

Dalším používaným termínem je justiční vražda – vražda spáchaná za pomoci soudního systému, zpravidla úmyslným vynesenímrozsudku smrti v případě nevinného (resp. člověka, který se nedopustil zločinu, za nějž přísluší trest smrti).

Kromě toho v češtině existují složeniny jako otcovražda, bratrovražda, strýcovražda, tetovražda apod.