Démoni (na pokračování) Článek 2. Dopis z katolického patriarchátu o událostech v Rumunsku + celkové shrnutí situace ohledně démonského působení ve světě

Démoni (na pokračování) Článek 2.  Dopis z katolického patriarchátu o událostech v Rumunsku + celkové shrnutí situace ohledně démonského působení ve světě

Tento dopis jsem namátkou vybrala z různých zdrojů, protože v sobě obsahuje jeden z oficiální postojů k tématu démonů. V tomto případě je démonská propaganda šířena údajně z vrcholných politických organizací, vlád atd.  Církev je ta, která o tom ví a záležitosti s tím spojené, dle své víry pojmenovává (samozřejmě tato konktrétní církev a její konktrétní představitelé).  Toto pojetí tedy ukazuje,  že ze světa přichází zlo, které se zavrtává i do myslí dětí (v podobě her, muziky atd.) zatímco běžný stav slušného člověka umožňuje existenci bez nadvlády démonů. V tomto dopise je církev vybízena k nemlčení !!!

Toto pojetí tedy ukazuje,  že ze světa přichází zlo, které se zavrtává i do myslí dětí (v podobě her, muziky atd.) zatímco běžný stav slušného člověka umožňuje existenci bez nadvlády démonů.

Nevím jak to nazvat, třeba démonů prostá mysl :).   Je to jen ukázka, nehodlám s nikým na toto téma polemizovat, příště se posuneme dál :)

 

 ---------------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                             Daniel

                                                                                                                             Patriarcha rumunský

 

                                  Exorcismus a démonská realita

 

Ctihodný patriarcho,

zasíláme vám list, který se týká události v Rumunsku.

V roce 2005 rumunský pravoslavný klášter v Tanaku navštívila 23-letá Marica Irina Cornici. Marica vyrůstala od raného věku v ústavu pro opuštěné děti v Aradu. Trpěla těžkou schizofrenií. Poněvadž našla v klášteře útočiště, požádala sestry, aby ji tam ponechaly.

 

Brzy se začalo projevovat silné narušení psychiky, skrze které snadno působí démonické síly. V průběhu třetího měsíce pobytu v klášteře vyvrcholily záchvaty do takového stupně, že byly doprovázeny stavy agresivity, takže byl ohrožen nejen její vlastní život, ale i život sester. Proto sestry zavolaly duchovního otce s prosbou o pomoc skrze modlitbu osvobození – exorcismus. Musela být spoutána, aby neohrozila sebe či jiné. V každé psychiatrické léčebně je vyzkoušenou praxí, že agresivní a nebezpečný jedinec, který ohrožuje okolí, bývá okamžitě spoután. Při exorcismu byla připoutána ke kříži, který byl na zemi. Protože vydávala strašné zvuky a řevy spojené s vulgárními nadávkami, proklínáním a oplzlými slovy, museli jí dát do úst roubík. Při exorcismu je téměř pravidlem, že nejenom postižený, ale i exorcista a modlitební skupina se postí. Ježíš v evangeliu říká, že „takový druh démonů se nedá vyhnat jinak, než modlitbou a postem“ (Mt 17,21). Otec Daniel pronášel exorciční modlitby a komunita se upřímně a naléhavě modlila za její osvobození. Exorcismus proběhl podle běžné praxe. Modlitební boj trval tři dny, démonická síla odešla. Brzy nato Marica zemřela. Sestry byly v masmédiích hrubě osočeny ze sadistické rituální vraždy. Monstrproces se táhl téměř dva roky. Otec Daniel byl odsouzen na 14 let vězení a každá ze čtyř sester na 10 let vězení. Celkem 54 let vězení. Rozsudek kvalifikoval smrt Maricy jako sadistickou vraždu druhého stupně. Výrok soudu byl vynesen dne 10.2. 2007. Masmédia cílevědomě stupňovala kampaň a  demagogicky manipulovala veřejnost lživým tvrzením: „Evropské soudy by každému z nich udělily nejméně 25 let vězení. V Americe by všichni okamžitě dostali trest smrti.“ 

 

Mnohdy, i když se operace podaří, přesto lékařům pacient zemře. Jsou za to rovněž absurdně souzeni jako sadističtí vrazi? Kolik těžkých případů zemřelo na psychiatriích či po návratu odtamtud spáchalo sebevraždu? Jsou to desetitisíce.

Smrt Marice není tragedií, protože je velká naděje, že její duše, která byla při exorcismu osvobozena, je nyní spasena.

 

Proč masmédia i soudci podali celý případ v tomto falešném světle? Proč se soudci dopustili justičního zločinu? Zde šlo o ideologický monstrproces, který měl být precedentem k zostuzení křesťanské víry. Podobné monstrprocesy byly konány v Rumunsku v době drakonického komunismu.

 

Klademe základní otázku: Existují démonské síly? Anebo ti, kteří ukazují na jejich existenci, ignorují podle teorií současných psychologů a heretických teologů realitu? V Africe došlo k případu, že posedlé děvče bylo přivázáno k židli, a když biskup konal exorcismus, který trval 8 hodin, židle se vznesla do výše asi 1,5 metru a ani několik mužů ji nemohlo stáhnout dolů k zemi. Démon skrze děvče začal všem přítomným vyjevovat jejich tajné hříchy. Většina z nich proto rychle utekla. Několik týdnů po vysvobození děvče zemřelo. Nikdo biskupa neodsoudil jako sadistického vraha, že nechal posedlou přivázat a že nad ní konal obřad exorcismu.

 

V americkém filmu „Exorcista“ je zpracována skutečná událost, která se stala v 60-tých letech minulého století. Šlo o posedlého chlapce, nad kterým byl několikrát konán exorcismus a přitom se děly mimořádné úkazy. Chlapec byl osvobozen a později založil rodinu.

 

Jaké je učení církve v otázce existence démonů a posedlosti? Písmo svaté na mnoha místech říká, že Ježíš vyháněl démony a lidé tak byli uzdravováni i z fyzických nemocí. Rovněž tuto moc dal Ježíš apoštolům. Řekl: „Jděte a kažte: Nebeské království se přiblížilo! Nemocné uzdravujte, mrtvé křiste, démony vymítejte. Zadarmo jste dostali, zadarmo dejte.“ (Mt 10,7-8). Církev má po celou dobu své 2000-leté existence zkušenost s démonickými silami. Je možno i rozumem poznat démonické projevy, které jsou spojeny se zatvrzelostí ve zlu a se zločiny. Ptáme se: Působí v dnešní době démoni? Současná společnost je masírována celými systémy démonských lží a zvráceností. Masmédia, různí psychologové a demagogové nazývají zlo dobrem a dobro zlem. V gender ideologii, s níž je spojena juvenilní justice, se mimořádně zdůrazňují tzv. práva žen a dětí. V praxi však jde o páchání nejtěžšího bezpráví a sadismu na bezbranných dětech a ženách. Zavádění antizákonů a zvrácené amorálnosti je nazýváno lidskými právy. Tvrzení, že děti nesmí být vychovávány, a pak je ponechat sebezničení, je znakem démonismu. Tvrzení transsexuálního muže, že je ženou, je znakem ztráty rozumu a projevem démonismu. Uzavírání tzv. manželství dvěma homosexuály je rovněž projevem démonismu. Když homosexuálové, lesby či pedofilové „adoptují“ dítě, jde o tyranii bezbranných dětí, jejich demoralizaci a démonizaci. A to je horší, než kdyby je fyzicky zabili.

 

Když jsou děti od 5-ti let vystaveny homosexualitě, případně pedofilii, a skrze sexuální antivýchovu ve škole i všem druhům zvrácených závislostí, pak je to rovněž znakem démonismu. Legalizace drog, kterou v celosvětovém měřítku prosazuje OSN, je rovněž znakem démonizace. Různé praktiky vedoucí k tzv. regulaci lidstva, které připravují masovou genocidu, jsou dílem démonských sil. „Ďábel je lhář a vrah.“ (Jn 8,44) Kolik démonů smrti je za aborty a eutanázií?! Jde o milióny lidských obětí. Prodávání dětí na orgány, prostřednictvím tzv. mezinárodní adopce, je rovněž projevem démonismu.Lisabonská smlouva, která postavila homodiktaturu jako prioritu tzv. moderní společnosti, je rovněž prostředkem demoralizování a démonizování bývalé křesťanské Evropy.

 

Svobodní zednáři se ve 33 stupních zasvěcují satanu. Ne všichni démoni se projevují sadismem, sexuálními zvrácenostmi, abnormální sílou, nadpřirozenými úkazy, tím, že pouštějí sliny, řvou a házejí lidmi po zemi. Démonské síly se projevují i decentně, například v New Age. Rovněž v bílé magii tím, že tzv. pomáhají. Dnes máme desítky forem bílé magie. V černé magii lidé přímo vzývají démony, aby druhým škodili. Skrze věštění, které má několik desítek forem, člověk dostává nadpřirozeným způsobem informace od démonů. Při spiritismu se sklenice na stolečku sama od sebe hýbe, člověk může na prstě zvednout do výše dospělého muže sedícího na židli. To nejsou fyzické zákonitosti, ale jde o působení démonských sil. V pohanských náboženstvích jsou démoni uctíváni a jsou jim přinášeny i lidské oběti.

 

Exploze satanismu působí i na děti. Na hračkách a dětském oblečení jsou znázorňovány nestvůry a lebky. Počítačové hry učí děti cynicky zabíjet. Metalová a rocková hudba má kořeny v satanských obřadech voodoo. Rovněž narkomanie otvírá duši démonismu.

 

Závěr

Démoni lži a zvráceností způsobují miliónům časnou smrt a po ní věčné zavržení v pekle. Pravoslavný kněz Daniel, který vyhnal démony, byl i se čtyřmi řeholnicemi za tento skutek milosrdenství odsouzen na 54 let vězení. Zavádění démonských programů vedením OSN a EU do politiky, legislativy, školství, zdravotnictví, kultury vede ke genocidě celých národů. Jsou to nejtěžší zločiny – zločiny proti lidskosti! Jejich pachatelé však nejsou nijak trestáni! Nechce-li mít církev podíl na těchto celosvětových zločinech, nesmí mlčet!

Christos Voskres! Voistinu Voskres!

 

Za Byzantský katolický patriarchát

                                                   + Eliáš

                                                 Patriarcha

 

                 + Metoděj OSBMr                             + Timotej OSBMr

                                           biskupové-sekretáři

 

                                                                                                                           Lvov, Ukrajina, 29.6.2011

Kopie:

- Prezidentu Rumunska

- Představitelům OSN

- Poslancům EU

- Prezidentům členských států EU

- Patriarchům Jeruzaléma, Alexandrie, Konstantinopolu, Ruska, Srbska, Bulharska, Gruzie

- Masmédiím

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

zdroj obrázku  https://www.ceskapozice.cz/sites/default/files/imagecache/full_size_content_image/jeckylhide.png

zdroj textu https://uogcc.org.ua/cz/letters/article/?article=4814