Korejka, která soustředěním myšlenek dokáže rozvlnit vodu za pomocí zvuku

Korejka, která soustředěním myšlenek dokáže rozvlnit vodu za pomocí zvuku

Docela slušný počinek, když většina mozku je prý nevyužita

článek a video zde

https://video.idnes.cz/?c=A130711_144956_tec_technika_mla&idVideo=V130620_092813_tv-svet-techniky_mku