Manipulátor. Není někde blízko Vás, nejste jím sami?

Manipulátor. Není někde blízko Vás, nejste jím sami?

 

Aby sme ešte bližšie priblížili črty manipulátora – toho v nás či mimo nás – môžete sa riadiť popisom, zahrnujúcim aj niektoré z už uvedených charakteristík, podľa ktorých bezpečne spoznáte hľadaného páchateľa. Ak podozrivý spĺňa najmenej desať bodov z tých, ktoré nasledujú, môžete si byť do značnej miery istý manipulátorskou štruktúrou osobnosti toho, na koho ste sa vo svojom detektívnom pátraní zamerali:

 

 

1. Klame a prekrucuje výroky iných.

2. Mení témy uprostred hovoru, na otázky odpovedá neurčito.

3. Jeho spôsob života a skutky nie sú v súlade s tým, čo hovorí.

4. Nevyjadruje jasne svoje potreby a žiadosti, pričom na druhej strane neberie ohľad na práva, potreby a želania druhých.

5. Je sebecký a egocentrický, neznáša kritiku.

6. Popiera úplne zrejmé skutočnosti a fakty.

7. Lichotí a zalieča sa, obdarováva a poskytuje službičky, len aby sa zapáčil, či dosiahol svoje.

8. Núti druhých konať na poslednú chvíľu, a to často veci, ktoré by pravdepodobne z vlastnej vôle nečinili.

9. Používa nepriame spôsoby komunikácie /telefón, písomné správy/ a vyhýba sa priamym dohovorom.

10. Prenáša zodpovednosť na druhých, alebo sa zo svojej zodpovednosti vykrúti.

11. Navodzuje v ostatných pocity viny a výčitky svedomia, pričom sa dovoláva rodinných vzťahov, priateľstva, lásky, profesionality a pod.

12. Mení svoje názory, správanie a city podľa okolností, situácií a osôb, s ktorými je v styku, druhým však dáva najavo, že je neprípustné ich meniť.

13. Zneužíva a apeluje na rôzne morálne či etické zásady za účelom uspokojovania vlastných potrieb.

14. Spochybňuje schopnosti, kvality a osobnosť iných ľudí, hovorí o nich s dešpektom, nenápadne kritizuje.

15. Zameriava sa na slabé stránky a neznalosť druhých a snaží sa vyvolať dojem, že je vždy ten lepší.

16. Robí zo seba obeť, aby vyvolal ľútosť.

17. Presadzuje svoje plány, zámery a úmysly veľmi dôsledne: i na úkor a škodu tých druhých.

18. Je závistlivý, skryto sa vyhráža, niekedy aj celkom otvorene vydiera.

19. Riadi sa heslom: „Rozdeľuj a panuj!“, zasieva nezhody, intriguje, podnecuje podozrievavú atmosféru a je schopný rozvrátiť isté vzťahy.

20. Ľudia sa môžu v jeho prítomnosti cítiť stiesnene, nepríjemne, neslobodne, obmedzovaní, hovoria však o ňom aj v jeho neprítomnosti.

Spoznali ste vo vyššie uvedených popisoch niekoho zo svojich blízkych respektíve „vzdialených“,či dokonca samých seba? Tak teda utekajte: buď pre ním/ňou alebo pred sebou samými! Ale ešte pred tým navštívte špecialistu, ktorý vám pomôže dostať sa so vzniknutej situácie, vzťahu s manipulátorom prípadne z vlastných manipulatívnych návykov. A zamyslite sa, prečo ste sa vlastne stali obeťou manipulácie alebo jej páchateľom, aké k tomu viedli dôvody a motivácie.

Celý článek zde, rozhodně stojí za přečtení   https://www.2012rok.sk/wp/psychologia/17185-manipulator-aky-je-ako-sa-prejavuje

 

zdroj obrázku:  https://www.osobnirozvojonline.cz/sites/default/files/foto/manipulace.jpg

https://www.babyweb.cz/sites/default/files/styles/large/public/media/Babyweb.cz/Komercni/Produkty/Redakcni%20podpora%20a%20PR/manipulace_1.jpg

Manipulace (z latinských výrazů ruka a uchopit) je v sociální psychologii a sociologii termín označující snahu o působení na myšlení druhé osoby či více osob.

Manipulátor se snaží přesvědčit osobu či osoby o správnosti myšlenky, názoru či jednání, které nejsou manipulovaným jedincům vlastní, či pro ně nemají dostatek iniciativy a které by tudíž danou myšlenku, názor či jednání nepřijali, nebo až s dlouhou časovou prodlevou. Manipulovaná osoba si často ani neuvědomuje, že je s ní manipulováno, případně si to uvědomuje, ale z nějakého důvodu se nemůže a někdy ani nechce bránit.

Manipulátor většinou na začátku jedná tak, aby získal u svých obětí sympatie. Často využívá své charisma a znalost slabých stránek ostatních lidí.

Manipulátor dle Isabelle Nazare-Aga[editovat]

Psycholožka Isabelle Nazare-Aga uvádí ve stati Jak poznat manipulátora třicet znaků, podle nichž identifikuje osobnost s manipulativními rysy. Za manipulátora považuje takovou osobnost, která vyhovuje aspoň deseti znakům.

 1. Je egocentrický.
 2. Přenáší zodpovědnost ze sebe na druhé.
 3. Navozuje u oběti pocit viny.
 4. Nesděluje jasně své požadavky, potřeby.
 5. Odpovídá většinou neurčitě.
 6. Mění své postoje podle situace a podle osoby, s níž právě komunikuje.
 7. Své potřeby zakrývá logickými důvody.
 8. Požaduje od druhých dokonalost, neměnnost názorů apod.
 9. Zpochybňuje kvality druhých, nenápadně druhé kritizuje a soudí, hovoří o nich s despektem.
 10. Rád komunikuje nepřímo. Přes třetí osobu, telefonicky, písemně apod.

 

zdroj wikipedia

 1. Zasívá nesvár, podněcuje podezíravost. Rozděluje, aby mohl lépe panovat.
 2. Často ze sebe dělá oběť, aby ho ostatní litovali.
 3. Nedbá na žádosti druhých, přičemž tvrdí pravý opak.
 4. Využívá morálních zásad druhých k naplnění vlastních potřeb.
 5. Citově či jinak vydírá nebo vyhrožuje. Skrytě nebo otevřeně.
 6. Často mění téma uprostřed hovoru.
 7. Vyhýbá se pracovním schůzkám a poradám.
 8. Zaměřuje se na neznalosti druhých a snaží se tak vyvolat dojem, že „má navrch“.
 9. Lže.
 10. Hlásá lež, aby se dozvěděl pravdu. Překrucuje a interpretuje výroky druhých.
 11. Závidí třeba i osobám velmi blízkým.
 12. Nesnáší kritiku. Dokáže popírat zcela zřejmá fakta.
 13. Nedbá na práva, potřeby a přání druhých.
 14. Často vydává pokyny a nutí druhé jednat na poslední chvíli.
 15. Jeho slovní projev zní logicky, avšak jeho postoje, činy nebo způsob života svědčí o pravém opaku.
 16. Dává dary, snaží se zalíbit, lichotí a nečekaně projevuje drobné úsluhy.
 17. V jeho přítomnosti se ostatní cítí nepříjemně a nesvobodně.
 18. Jde naprosto důsledně za svým cílem, ovšem na úkor druhých.
 19. Přiměje oběť k jednání, které by o vlastní vůli nejspíš nedopustila.
 20. Lidé, kteří ho znají, o něm stále hovoří, i když není přítomen.