Poslední papež a konec časů dle proroctví Malachiáše?

Poslední papež a konec časů dle proroctví Malachiáše?

Téměř před tisíci lety arcibiskup Armagh, později kánonizovaný jako svatý Malachiáš, učinil sérii proroctví, která se bytostně dotýkají identit 112 papežů, kteří z pohledu tohoto proroctví měli vládnout římsko-katolické církvi, a to až do tzv. "konce času". Málokdo ze současných smrtelníků si uvědomuje dosah, ale i rozsah tohoto monumentálního proroctví. Takže je na světě zásadní otázka: "Bude současný papež František I. papežem posledním?"

 

Když papež Benedikt XVI. letos v únoru odstoupil, zachvátil katolickou církev po celém světě šok. Vždyť papež ze svého úřadu neodstoupil ani jednou za posledních 600 let. Takže co se děje? Rozhodnutí Benedikta XVI. vyvolalo mnoho spekulací, které se společně vázaly k jedné základní otázce: "Proč odstoupil?"


 

Dne 13. března letošního roku se nad její střechou objevil bílý kouř zvaný "Fumatta", který signalizoval světu a všem věřícím, že nový papež byl vybrán. Ale kdo se jím stal? Napětí v tuto chvíli by se dalo zcela jistě krájet. A záhy přišlo další nečekané a velké překvapení. Novým papežem se stal Jorge Bergoglio (viz obr. vlevo), arcibiskup z města Buenos Aires v Argentině. A s tímto novým papežem přišly na scénu i zcela nové na první pohled jemné, ale zároveň velmi signifikantní znaky změny.

Záhy po jmenování v soukromých prostorách Vatikánu se Msgr. Bergoglia otázal kardinál Giovanni Battista, jaké jméno by chtěl během svého poslání užívat. Odpověď přišla prakticky okamžitě: "Budu se jmenovat František." O chvíli později, když vystoupil na balkón s výhledem na náměstí svatého Petra, papež František oznámil:

"Povinností konkláve bylo zvolit nového papeže. Zdá se, že mí bratři kardinálové šli téměř až na konec světa, aby ho našli. A tak jsem tady."

 

V jeho poměrně prostém projevu však byly zaznamenány velmi významné fráze, které jakoby byly součástí jakési předtuchy v těchto znepokojivých časech světové krize, kdy miliony lidí - a je jedno, zda jsou věřící křesťané, či nikoliv - vnímají bytí na tomto světě spíše jako jakýsi apokalyptický chaos. Tyto pocity jsou velmi intenzivní především u těch, kteří jsou přesvědčeni o důvěryhodnosti proroctví irského občana sv. Malachiáše, který ve12. Století  jako  arcibiskup Armagh měl během své návštěvy Říma hluboké a intenzivní mystické vidění, během kterého mu bylo zjeveno celkem 112 papežů, kteří měli v budoucnosti vládnout nad křesťanským světem.

...

 

Proroctví sv. Malachiáše

Malachiáš na základě svého zření napsal krátké a symbolické označení (jakousi vizitku) pro každého z papežů, který se mu zjevil ve své vizi. Dnes při pohledu zpět s úžasem, ale i určitou úzkostí můžeme konstatovat, že valná část jeho proroctví byla naplněna s obdivuhodnou přesností. Tak například 111. papeže - Benedikta XVI. ve svém proroctví označil jako "Slávu Olivy"oproti papeži následujícímu, který má být dle Malachiášova vidění papežem posledním. Zřejmě i toto je důvod, proč se kolem jeho náhlé a skutečně neočekávané rezignace objevilo tolik nejrůznějších spekulací. Někteří dokonce věří tomu, že v jeho rezignaci se musel projevit jakýsi tajemný a náhlý impuls významných kosmických energií.

 

Hovořil jsem s některými významnými lidmi na toto téma a mnozí z nich jsou přesvědčeni o tom, že onen papežův akt náhlého odstoupení a nezvykle rychlé zvolení papeže nového by mohly prozrazovat, že se církev snaží urychlit nástup "Konce Času" (pokud onen klíčový časový mezník takto analogicky označíme). V této souvislosti je třeba si položit otázku, jakou silou sebenaplnění disponuje Malachiášovo proroctví? A retrospektiva nám poskytuje poměrně jasnou odpověď. Síla naplnění jeho vize se ukazuje být extrémně výraznou.

 

zdroj třídílného příspěvku na téma posledního papeže zde :https://www.matrix-2001.cz/clanek-detail/6738-skutecne-posledni-papez-1/

zdroj obrázku : https://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/214638-papez-se-chystal-na-odchod-nekolik-mesicu/

Proroctví o papežích, někdy nazývané i Proroctví o posledním papeži, je připisováno sv. Malachiášovi a jedná se o seznam 112 krátkých frází v latině. Každá z frází jakoby popisuje jednoho z římsko-katolických papežů, počínaje papežem Celestýnem II. (zvoleným do úřadu r. 1143) a konče posledním (patrně později přidaným) papežem, jmenovaným jako "Petr Římský" - Petrus Romanus, jehož pontifikát skončí zničením Říma.

 

V současnosti mnozí interpreti prorocké literatury obrací svou pozornost právě k tomuto proroctví převážně ze dvou hlavních důvodů: protože uspěli v hledání souvislostí mezi proroctvími a současnými papeži[zdroj?] a protože se údajná věštba začíná naplňovat.[zdroj?] Výklady k jednotlivým heslům, které byly provedeny před nastoupením konkrétního papeže do úřadu, se totiž až na výjimky ukazují jako velmi přiléhavé. Jisté pochybnosti vnáší jen období 16. století, kdy podle některých zdrojů mohly být některé fráze proroctví zmanipulovány.

Papeži Janu Pavlu II. (1978–2005) náleží v seznamu 110. místo a heslo „De labore solis“ („Z námahy slunce“), což bývá dáváno do souvislosti s jeho neúnavnými cestami do celého světa a především s faktem, že v den jeho narození i v den jeho pohřbu nastalo zatmění Slunce. U předposledního papeže Benedikta XVI. (2005–2013) je uvedeno heslo „Gloria olivae“ („Sláva olivy“). Olivová ratolest je přitom jedním ze symbolů sv. Benedikta z Nursie a v rámci benediktinského řádu existuje kongregace tzv. Olivetánů.[2] Poslednímu papeži na seznamu, tzv. „Petru Římskému“, by měl odpovídat papež, který vzejde z konkláve, které bude svoláno v březnu 2013, v reakci na 11. února 2013 ohlášenou abdikaci papeže Benedikta XVI.

(wikipedia)